Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Millora de l'accessibilitat entre els carrers Bambú i la Pl. Antonio Machado


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
L'obra consisteix en la construcció de 2 rampes accessibles a l'extrem sud del carrer Bambú, on connecta amb la Plaça Antonio Machado, a l'entorn de l'edifici de Telefònica. L'obra millorarà notablement el recorregut de vianant en aquest punt adequant-lo a la normativa d'accessibilitat.UBICACIÓ

Barri: Sant Ildefons

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 01 de desembre de 2014
Data fi: 15 d´ abril de 2015
Pressupost: 96.627,95 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
15 d´ abril de 2015

IMATGES DEL PROJECTEDades del lloc


C/ DEL BAMBÚ,
Barri: Sant Ildefons