Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Soterrament de la línia de mitja tensió 110 KV al barri Fontsanta-Fatjó


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Les obres consisteixen en la creació d’una rasa per la qual es canalitzarà la línia elèctrica, eliminant el cablejat aeri. D’aquesta manera s’aconsegueix una infraestructura més segura i efectiva ja que els cables estan aïllats i no estan exposats a les adversitats meteorològiques, a part d’eliminar el seu impacte visual i l’impacte en l’entorn natural.
Les zones de Cornellà afectades per les obres seran el carrer Priorat, el carrer de Montserrat Roig, la zona verda situada entre els carrers de Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig i Av. de Can Corts i el parc de Can Corts.
Obra finançada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Accedeix al perfil del contractant de l'AMB

UBICACIÓ

Barri: Fatjó

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 26 de maig de 2015
Data fi: 14 de novembre de 2016
Pressupost: 1.434.739,64 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
02 de desembre de 2016

DOCUMENTS:
Memòria Proyecto


IMATGES DEL PROJECTE


Més informació


Dades del lloc


C/ DE MONTSERRAT ROIG, 60
Barri: Fatjó