Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Renovació de la instal·lació elèctrica Pavelló Riera


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Les obres consisteixen en la renovació total de la instal•lació elèctrica del pavelló mantenint la distribució existent (renovant cablejat i conduccions) i renovant les instal•lacions (d’enllumenat, mecanismes i centraletes) que al llarg del temps han quedat en mal estat.
S’afegeix un generador per al subministrament de reserva.

UBICACIÓ
Adreça: C/ de Francesc Moragas, 3-5
Barri: Riera

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Equipaments
Data d'inici: 15 de juliol de 2015
Data fi: 14 de setembre de 2015
Pressupost: 71.923,57 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
18 de setembre de 2015


Dades del llocPAVELLÓ POLIESPORTIU RIERA
Adreça: C/ de Francesc Moragas, 3-5
Barri: Riera
Telèfon: 93 474 21 37
Email: apropteuonline@aj-cornella.cat
Informació: Inclou pista bàsica poliesportiva i bar.