Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Ampliació del pavelló de bàsquet Almeda


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
L’obra consisteix en l’ampliació del pavelló amb l’objectiu de guanyar fondària per les pistes d’entrenament transversal, permetent l’ús de els dues pistes d’entrenament. L’ampliació suposa un augment de superfície per la pista de 110 m2 i una llargada de pista transversal que passa de 19,6 de llargada a 23,1 m.
L'obra s'executarà en 2 fases: la 1a fase correspon a la fontamentació exterior (desembre 2016) i la segona a l'ampliació del pavelló (a partir de l'abril 2017 per no afectar a l'activitat normal del pavelló).

UBICACIÓ
Adreça: Ptge Busquets, s/n
Barri: Almeda

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Equipaments
Data d'inici: 02 de novembre de 2016
Data fi: 27 de juliol de 2018
Pressupost: 471.947,06

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
15 d´ octubre de 2018

IMATGES DEL PROJECTEDades del llocPAVELLÓ ALMEDA
Adreça: Ptge Busquets, s/n
Barri: Almeda
Telèfon: 93 474 22 11
Email: apropteuonline@aj-cornella.cat
Informació: Inclou pista bàsica poliesportiva i bar.