Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Rehabilitació del col·lector IV


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
El tram de clavegueram a reparar s’emplaça als carrers de Pare Marchena, Cornellà Modern i carrer de la Travessera, comprès entre la carretera d’Esplugues (cruïlla amb carrer Pare Marchena) i carrer del Mossèn Andreu (cruïlla amb carrer de la Travessera).

UBICACIÓ

Barri: Gavarra

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 01 de febrer de 2016
Data fi: 01 d´ agost de 2017
Pressupost: 743.394,60

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
01 de març de 2018


Dades del lloc


C/ DE CORNELLÀ MODERN, 56
Barri: Gavarra