Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Instal·lació ascensor a l'Escola d'Educació Especial Virolai


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Les obres d'instal·lació d'un nou ascensor a l'escola Virolai milloraran l'accessibilitat de l'escola que actualment consta de planta baixa i primer pis dedicat a escola i una planta soterrani per magatzem i taller. Totes elles quedaran comunicades amb l'ascensor.
Degut a les mides de les cadires i les camilles es fa necessari col·locar un ascensor de mides superiors a l'adaptat, fent una cabina de mides útils 1,2 x 2 m.
La implantació del nou ascensor es farà al costat de l'escola existent en planta baixa, aprofitant l'espai del pati de la planta 1a i el lluernari de coberta que queda més alt. Al soterrani s'ocuparà l'espai d'antesala de la caldera que es recol·locarà al darrera.


UBICACIÓ
Adreça: C/ de Mossèn Andreu, s/n
Barri: Sant Ildefons

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Equipaments
Data d'inici: 05 de juliol de 2016
Data fi: 31 de desembre de 2016
Pressupost: 78.762,53 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
02 de gener de 2017

IMATGES DEL PROJECTEDades del llocESCOLA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI
Adreça: C/ de Mossèn Andreu, s/n
Barri: Sant Ildefons
Telèfon: 93 376 31 59
Fax: 93 376 88 64
Email: a8032270@xtec.cat
Informació: Escola d'Infantil i Primària Pública (Etapa de 3 a 12 anys)