Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Remodelació del Parc de la Ribera


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
La proposta té per objectiu millorar la permeabilitat del parc i dotar-lo de nous equipaments als servei dels ciutadans. Per aquest motiu es defineixen 4 nous accessos que recullen els principals fluxos de l'entorn, ampliar les zones de jocs infantils i ubicar nous equipaments per tal de millorar l'oferta d'activitats per als ciutadans.
La remodelació d'aquest espai forma part del projecte Cornellà Natura, que preveu la transformació cap a una ciutat verda des de la voluntat de millorar l'espai públic i la cohesió de la ciutat mitjançant 10 eixos verds al voltant i en l'interior de la ciutat.

NOTA:
Un cop acabades les obres, es mantindran les tanques fins la primera sega de la gespa i per protegir el creixement de la plantació el màxim possible, i fins que es procedeixi a la recepció administrativa de l’obra.

UBICACIÓ
Adreça: Av del Baix Llobregat, 111
Barri: Riera

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 10 d´ octubre de 2016
Data fi: 24 de febrer de 2017
Pressupost: 418.973,75 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
04 d´ abril de 2018

IMATGES DEL PROJECTEDades del llocPARC DE LA RIBERA
Adreça: Av del Baix Llobregat, 111
Barri: Riera