Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Ampliació del dipòsit de Trenets al Parc de Can Mercader


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Aquest projecte té per objecte definir els elements necessaris per executar l’ampliació de l’edifici del dipòsit de trenets, magatzem semisoterrat a talús existent, que actualment està utilitzant l’associació d’amics del Ferrocarril de Cornellà de Llobregat per a magatzem i manteniment.

Les principals actuacions consisteixen en:

Ampliar el dipòsit amb 132,51m² construïts sota talús no computant edificabilitat amb la construcció d’una nova crugia adossada al ja existent, de 6m d’amplada i 22,5m de llarg.

El projecte comprèn tot el llarg de mur de pedra que actualment dóna al talús. Per la importància de l’emplaçament i el caràcter representatiu del parc, que actualment està protegit per la comissió de patrimoni, es planteja que el projecte quedi encabit dins de l’espai del talús, conservant la topografia, vegetació i característiques del mur existents.


UBICACIÓ
Adreça: Ctra de l'Hospitalet, s/n
Barri: Almeda

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Equipaments
Data d'inici: 08 de febrer de 2017
Data fi: 31 d´ octubre de 2017
Pressupost: 222.247,31€ (IVA inclòs)

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
04 d´ abril de 2018

IMATGES DEL PROJECTEDades del llocPARC DE CAN MERCADER
Adreça: Ctra de l'Hospitalet, s/n (alçada núm. 137)
Barri: Almeda
Telèfon: 93 377 02 12
Email: museumercader@aj-cornella.cat
Web: http://www.cornella.cat/ca/ParcDeCanMercader.asp
Informació: Extensió telèfon: 1128 o 1132. Inauguració: 1989. Superfície: 10,5 ha.