Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Reurbanització de l'Avinguda dels Alps i actualització del Parc Rosa Sensat


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
L'Av. dels Alps es dissenya per esdevenir un carrer de dos carrils (un de cada sentit) en tota la seva longitud, un carril bici i arbrat continu en un costat del carrer i intermitent en l'altre.

La primera secció consta d'un vial asfaltat de 2 carrils de circulació de vehicles. Al costat del parc s'hi situa un parterre i una filera continua d'arbres amb vorera ampla. Quan el vial està en la zona del parc es creen dos accessos. A l'altre costat del vial, se situa un parterre, un carril bici amb dos sentits de circulació, uns parterres amb una filera continua d'arbrat amb bancs, i una vorera ampla. Durant tota la secció hi ha tres passos de vianants, dos són elevats i una parada d'autobús a cada costat.

La segona secció és la transició entre la nova amplada d'asfalt i l'existent. El costat proper al parc es manté igual com en la primera secció i a l'altre costat busca l'alineació de la vorera existent. Als 2 carrils de circulació s'hi afegeix una fila d'aparcament i un carril bici.
En el parc de Rosa Sensat no es modifica la topografia existent. S'eliminen les tanques que encerclaven les zones de gespa. Es creen 3 grans passos que creuen el parc de banda a banda. Es transforma la zona de jocs infantils. Es manté la il·luminació del parc amb les torres amb plaques fotovoltaiques, amb il·luminació nova als passos principals i parts de la zona de joc. Es manté gairebé la totalitat de vegetació, afegint dues files d'arbres als inicis dels passos grans.
Projecte

UBICACIÓ

Barri: Almeda

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 03 d´ octubre de 2017
Data fi: 06 d´ agost de 2018
Pressupost: 1.718.370,10 €

DADES ADICIONALS
Promotor AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
15 d´ octubre de 2018

DOCUMENTS:
Altra documentació


Dades del lloc


AV DELS ALPS,
Barri: Almeda