Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


REMODELAR PL NARCÍS MONTORIOL I FRANCESC LAYRET, I VORERA ENTRE C/ SANT JERONI I SANT LLUÍS


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Pl. Narcís Monturiol i Pl. Francesc Layret: Una ubicada a la cantonada esquerre del carrer Narcís Monturiol amb l’avinguda, i l’altre entre el carrer Francesc Layret i l’avinguda, totes dues compostes per àrees verdes, una encerclada de barana perimetral i l’altra no. A partir de definir l’àmbit d’actuació a partir de la llamborda existent.

Es retiren tots els elements de mobiliari urbà, mantenint la barana perimetral fins al final d’obra.
Es formarà la capa d’acabat del paviment: sauló en les àrees d’estar, i formigó més cautxú en les àrees de joc infantil. Es mantindran els arbres i arbustos amb reg. També es col•locarà reg en mig dels nous parterres. S’actualitzaran els elements de mobiliari. Es retirarà la tanca perimetral existent, i es refarà el panot perimetral malmès.


A la vorera de l’avinguda entre els carrer Sant Jeroni i el carrer Sant Lluís, on es remodela el seu estat actual a partir de la vorada de formigó perimetral existent. L’operació bàsica en aquest espai és la d’aconseguir remodelar la situació dels passos de vianants en aquest tram, eliminant-ne un i desplaçant-ne l’altre, amb el desplaçament del semàfor pertinent.

Projecte

UBICACIÓ

Barri: Riera

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 06 d´ octubre de 2017
Data fi: 06 d´ abril de 2018
Pressupost: 316.363.- €

DADES ADICIONALS
Promotor AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
15 d´ octubre de 2018

DOCUMENTS:
Altra documentació

IMATGES DEL PROJECTEDades del lloc


AV DEL BAIX LLOBREGAT,
Barri: Riera