Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Reordenació de l’avinguda Pablo Picasso


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Amb la reordenació de l’avinguda Pablo Picasso la configuració actual de 2 carrils, amb un únic sentit de circulació, aparcament en semi-bateria a les dues bandes en la pràctica totalitat del tram i voreres de 14 m i 3 m respectivament es manté en la seva concepció global, si bé amb les obres de l’avinguda es modifica la vorera de 3 m ampliant-la fins als 4,75 m el que fa que es transformi l’aparcament d’aquest costat en una banda en cordó.
Projecte

UBICACIÓ

Barri: Almeda

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres en curs
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 11 de juny de 2018
Data fi: 11 de novembre de 2018
Pressupost: 548.943,56 €

DADES ADICIONALS
Promotor AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
15 d´ octubre de 2018

DOCUMENTS:
Altra documentació

IMATGES DEL PROJECTEDades del lloc


AV DE PABLO PICASSO,
Barri: Almeda