Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Millores del parc del Canal de la Infanta


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Les millores principals al Parc se centren en: les dues zones de jocs infantils, les instal·lacions de reg, arranjament del talús nord i la construcció d’una nova escala en l’accés nord.

Àrees de jocs infantils: En la existent a l’accés nord-oest, es canvia la seva geometria per evitar que sigui una barrera al pas, garantint la continuïtat del camí existent. En la zona de jocs central es conserva la seva superfície i geometria. S’actualitzen tots els jocs de les dues zones i la plantació de més arbrat per generar més zones d’ombres. Els jocs proposats seran de caire convencional en la Zona de Jocs Infantils Petits i de caire electrònic en la Zona de Jocs Infantils Mitjans amb una aposta per un tipus de joc interactiu que fomenti el joc en equip.

Àrea de pícnic: s’afegiran dues taules a les dues ja existents.

Escala d'accés nord: Es canviarà el disseny de l’accés per complir amb la normativa generant un petit espai lliure a l’entrada del parc, així com l’execució de les baranes corresponents amb el disseny anatòmic que dicta la normativa d’accessibilitat vigent.

Jardineria: Es canviarà la vegetació de la banda del carrer de Maria Aurelia Capmany per tal d’establir una barrera que dificulti la circulació incívica a través del talús cap al parc.

Millora en la instal•lació de Reg: renovació total des de l’actual escomesa.

Projecte

UBICACIÓ
Adreça: Ctra. de Sant Joan Despí, s/n
Barri: Fatjó

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres en curs
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 28 de febrer de 2018
Data fi: 30 d´ octubre de 2018
Pressupost: 599.898,37 €

DADES ADICIONALS
Promotor AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
15 d´ octubre de 2018

DOCUMENTS:
Altra documentació


Dades del llocPARC DEL CANAL DE LA INFANTA
Adreça: Ctra. de Sant Joan Despí, s/n
Barri: Fatjó