Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


REURBANITZACIÓ DEL CARRER VERGE DE MONTSERRAT


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
La finalitat bàsica del projecte és remodelar l’estructura actual del tram del carrer i convertir-lo en un carrer amb prioritat invertida, amb preferència per a vianants, i en alguns trams, compatible amb un trànsit rodat de baixa intensitat.

El projecte pretén dinamitzar l’espai del carrer potenciant l’ús per a vianants en detriment dels vehicles. Es preveu dotar-lo de vegetació mitjançant nou arbrat i la col•locació de diverses jardineres i escocells correguts amb vegetació vivaç i entapissant.

Malgrat que el projecte es preveu executar en una única fase, el projecte divideix dos àmbits d’actuació:

Tram 1 : Carrer Verge de Montserrat entre Avinguda Baix Llobregat i Passeig dels FFCC, la plantació d’arbrat al llarg del costat oest, col•locat en escocell d’amplada i llargada variable. Al costat est, es preveu la col·locació de diverses jardineres amb vegetació. A les cantonades amb el Carrer de Barcelona o el Carrer Francesc Layret es preveu la col•locació de jardineres o escocells amb una forma adaptada a l’espai que ocupen i la plantació de tres unitats d’arbre.

Tram 2 : Carrer Verge de Montserrat entre el Passeig dels FFCC i el Carrer Joaquim Rubió i Ors, la plantació en alineació situada al costat est del carrer a excepció de tres unitats que es col•locaran al costat oest igual que en el tram 1. Pel que fa al costat oposat, el projecte també preveu la col·locació de diverses jardineres amb vegetació per tal de millorar la qualitat paisatgística el carrer.
Projecte

UBICACIÓ

Barri: Riera

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 05 de desembre de 2017
Data fi: 20 de juliol de 2018
Pressupost: 293.022,50 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
15 d´ octubre de 2018

DOCUMENTS:
Altra documentació

IMATGES DEL PROJECTEDades del lloc


C/ DE LA VERGE DE MONTSERRAT,
Barri: Riera