Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Obres per a la rehabilitació de la coberta de la Masia Can Maragall


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Els treballs previstos tenen com a finalitat la realització d'obres de rehabilitació a la coberta i l'estructura de fusta de la masia Can Maragall, amb els següents objectius:
1. Reparació de les lesions i patologies detectades a la coberta de l'edifici, així com recuperació de d'estanqueïtat.
2. Impermeabilització de la coberta.
3. Incorporació d'aïllament a la coberta.
4. Recuperació de teula i canals existent en bon estat.
5. Eliminació de la teula de ventilació i reparació del taulell de rajola allà on es va trencar per posar-ne.
6. Retirada de tots els falsos sostres de la coberta i de la seva subestructura.
7. Retirada de les instal•lacions que hi ha la coberta, dipòsit, bombes, cablejat, etc..
8. Reparació de les esquerdes produïdes per les empentes de la coberta a les parets de càrrega.
9. Col•locació d'anells perimetrals al cos central a mode de congreny.
10. Reparació i/o substitució de les seccions de fusta afectades pels tèrmits, corcs i podrició.
11. Decapat i tractament de totes les bigues de la casa que son de fusta. Coberta, sostre planta primera i sostre planta baixa.
12. Tractament exterior preventiu pels tèrmits.
13. Connexió dels desguassos de la coberta a una escomesa de sanejament.


UBICACIÓ

Barri: Centre

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Equipaments
Data d'inici: 07 de juliol de 2017
Data fi: 27 de juliol de 2018
Pressupost: 142.712,50 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
15 d´ octubre de 2018

IMATGES DEL PROJECTEDades del lloc


C/ DEL GENERAL PRIM,
Barri: Centre