Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


OBRA ROTONDA AV BAIX LLOBREGAT AMB LA NOVA CONTINUACIÓ DEL PG FFCC


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
La memòria té per objecte definir la intervenció de realització a precari d’una rotonda provisional situada a l’encreuament de Avinguda del Baix Llobregat amb Passeig dels Ferrocarrils Catalans. La proposta és conseqüència del projecte de pacificació del trànsit del barri de la Riera, que està encapçalada amb la peatonalització del carrer Verge de Montserrat, el qual fa que s’hagi de reorganitzar la circulació de gran part d’aquest barri.

UBICACIÓ

Barri: Riera

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 16 d´ octubre de 2017
Data fi: 30 de maig de 2018
Pressupost: 164.781,16 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
15 d´ octubre de 2018

IMATGES DEL PROJECTEDades del lloc


AV DEL BAIX LLOBREGAT,
Barri: Riera