Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


REFORMA I AMPLIACIÓ PLANTA ACCÉS DEL PAVELLÓ CAN CARBONELLUBICACIÓ
Adreça: C/ de Marià Benlliure, s/n
Barri: Pedró

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres en curs
Tipus d'Obra: Equipaments
Data d'inici: 11 de juny de 2018
Data fi: 15 de desembre de 2018
Pressupost: 473.605,66 € IVA inclòs

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
15 d´ octubre de 2018


Dades del llocPAVELLÓ CAN CARBONELL
Adreça: C/ de Marià Benlliure, s/n
Barri: Pedró
Telèfon: 93 471 17 95
Email: apropteuonline@aj-cornella.cat
Informació: Inclou pista doble interior, pista bàsica exterior, sala poliesportiva i bar.