Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


INSTAL·LACIÓ TENDALLS EN EL PARC INFANTIL PL PALLARS


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Projecte inclòs als Pressupostos Participatius 2018

83# Instal·lació de tendalls en el parc infantil de la plaça Pallars

UBICACIÓ
Adreça: Pl del Pallars
Barri: Pedró

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres en projecte
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 01 de desembre de 2018
Data fi: 01 de març de 2019
Pressupost: 40.000 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
15 d´ octubre de 2018

Més informació


Dades del lloc


DEL PALLARS
Adreça: Pl del Pallars
Barri: Pedró