Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Reurbanització de carrer Fèlix Just Oliveres


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
El carrer Fèlix Just Oliveras es remodela completament en tota la seva longitud, suposant la renovació d'uns 1.580m2 de voreres i de calçada entre la plaça de Catalunya i el carrer Campfaso. Les voreres s'eixamplaran, reorganitzant i racionalitzant els guals de vehicles, passos de vianants i el cordó d'estacionament al costat dret del sentit de la circulació. Així mateix, es redefinirà la forma de es cantonades de totes les interseccions de cada carrer, i s'asfaltarà tot de nou. Projecte finançat pel Fons Estatal d'Inversió Local 2009.

UBICACIÓ

Barri: Gavarra

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 01 de juny de 2009
Data fi: 30 de novembre de 2009
Pressupost: 369.898,25 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
21 de juny de 2013

IMATGES DEL PROJECTE


Més informació


Dades del lloc


C/ DE FÈLIX JUST OLIVERAS
Barri: Gavarra