Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Reurbanització del carrer Mossèn Andreu


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
El carrer Mossèn Andreu experimentarà una profunda remodelació amb la renovació d'uns 11.377m2 de voreres i de calçada. Aquest carrer és un dels principals eixos viaris entre els barris de la Gavarra i Sant Ildefons. El proyecte contempla la reparació de del paviment i l'eixamplament de les voreres. També es reorganitzaran i racionalitzaran els guals de vehicles, passos de vianants i el cordó d'estacionament al costat dret del sentit de la circulació. Així mateix, es redefinirà la forma de es cantonades de les interseccions del carrer. Projecte finançat pel Fons Estatal d'Inversió Local 2009.

UBICACIÓ

Barri: Gavarra

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 01 de juny de 2009
Data fi: 30 de novembre de 2009
Pressupost: 545.957,74 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
21 de juny de 2013

IMATGES DEL PROJECTE


Més informació


Dades del lloc


C/ DE MOSSÈN ANDREU
Barri: Gavarra