Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Rehabilitació col·lector carrers Crom, Coure i Pg. FFCC


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
L'actuació consisteix en les obres de rehabilitació i renovació dels col·lectors d'aigües residuals dels carrers els carrers Crom, Coure i un tram de Passeig dels Ferrocarrils, al polígon Famades, i properes al municipi de l'Hospitalet. Es realitzarà mitjançant un "encamisado" continu i flexible, incloent els corresponents treballs de neteja, inspecció i fresat per corregir la seva actual deterioració. Projecte finançat pel Fondo Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010

UBICACIÓ

Barri: Almeda

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 01 de maig de 2010
Data fi: 15 de juny de 2010
Pressupost: 362.631,58 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
10 de juliol de 2013

IMATGES DEL PROJECTE


Més informació


Dades del lloc


C/ DEL CROM,
Barri: Almeda