Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Telegestió i optimització consum aigua Parcs i Jardins


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
La inversió afecta als següents espais verds: *Parc Rosa *Sensat, *Parc de la Infanta, Mercè Rodoreda/M.A. Capmany, Montserrat Roig/M.A.Capmany, Montserrat Roig/*Ptge. *Fatjó, *Plaça de Ca *Suris, Tarragonès/Gironès/Barcelonès, *Parc de Ca Corts, *Parc de Ca Mercader, *Plaça de Catalunya, *Plaça *Galícia i Av. Baix Llobregat. El consum d'aigua de reg als parcs públics de Cornellà, així com dels diversos espais municipals enjardinats, s'optimitzarà amb la instal·lació d'un sistema de gestió a distància. Els objectius fonamentals són reduir el consum i despesa d'aigua, per a aquesta finalitat, facilitar la seva gestió i permetre un important estalvi també en el temps de dedicació del personal de manteniment als diferents programes de reg. Aquesta actuació s'emmarca per tant en una millora de sostenibilitat ambiental i d'estalvi d'un recurs bàsic, com és l'aigua. Projecte finançat pel Fondo Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010.

UBICACIÓ

Barri: Almeda

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 01 de maig de 2010
Data fi: 31 de juliol de 2010
Pressupost: 127.836,45 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
04 de juliol de 2013

IMATGES DEL PROJECTE


Més informació


Dades del lloc


CTRA DE L'HOSPITALET,
Barri: Almeda