Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Renovació del carrer Delícies


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
L'actuació té per objecte la millora de la vialitat i l'accessibilitat del carrer, mitjançant la reconstrucció de les voreres i calçada, i la construcció d'una plataforma elevada a la meitat superior del carrer.

UBICACIÓ

Barri: Gavarra

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 01 de gener de 2011
Data fi: 30 d´ abril de 2011
Pressupost: 191.444,98 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
02 de juliol de 2013

IMATGES DEL PROJECTE


Més informació


Dades del lloc


C/ DE LES DELICIES,
Barri: Gavarra