Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Obres d'arranjament col·lector III Plaça Reus


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
L'actuació té per objecte la reparació de l'enfonsament del col·lector III d'aigües residuals de la plaça Reus i la restitució de la urbanització de l'entorn.

UBICACIÓ

Barri: Gavarra

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 04 de maig de 2011
Data fi: 31 de desembre de 2011

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
11 de juliol de 2013

IMATGES DEL PROJECTEDades del lloc


PL DE REUS,
Barri: Gavarra