Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Reurbanització sector Pius XIIè


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Reurbanització del carrer Pius XIIè a l'espai proper a la plaça Can Risuenyo. Les obres consisteixen en la renovació dels elements deteriorats del carrer i una nova urbanització, seguint criteris d'austeritat i sostenibilitat.

UBICACIÓ

Barri: Centre

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 01 de gener de 2013
Data fi: 31 d´ agost de 2013
Pressupost: 263.406,28 €

DADES ADICIONALS
Promotor PROCORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
09 d´ octubre de 2013

DOCUMENTS:
Altra documentació

IMATGES DEL PROJECTEDades del lloc


C/ DE PIUS XIIÈ,
Barri: Centre