Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Reordenació Av. Salvador Allende


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Projecte finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Obres de reordenació de l'avinguda Salvador Allende. El projecte afectarà també els carrers Bellaterra, un tram del carrer Catalunya i la zona nord de la Ctra. d'Esplugues.

UBICACIÓ

Barri: Gavarra

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 01 de febrer de 2013
Data fi: 31 de gener de 2014
Pressupost: 3.385.891,63 €

DADES ADICIONALS
Promotor AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
06 de maig de 2014

IMATGES DEL PROJECTE


Més informació


Dades del lloc


CTRA D'ESPLUGUES
Barri: Gavarra