Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Urbanització de la Plaça Fontsanta


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
La plaça Fontsanta, situada entre els carrers Penedès, Priorat, Terra Alta i Ctra. de Sant Joan Despí es remodela. El projecte contempla l'ordenació de la plaça Fontsanta i dels espais adjacents, creant un espai central per al trànsit de persones i cotxes, separat dels edificis per una sèrie de parterres amb zones arbustives i d'arbrat i creant un espai més privatiu al costat dels habitatges. A l'espai central es situen dues zones acotades, destinades a jocs infantils; es resol l'accessibilitat als portals dels habitatges, mitjançant rampes, i a la vorera de la Ctra. de Sant Despí, s'eliminen les actuals escales, substituint-les per una rampa i unes noves escales que permetin salvar el desnivell existent de manera endreçada i complint amb la normativa d'accessibilitat. L'àrea d'actuació total és de 4.607,77 m2.

UBICACIÓ

Barri: Fontsanta

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Infraestructures
Data d'inici: 15 de setembre de 2013
Data fi: 24 de desembre de 2014
Pressupost: 699.958,22 €

DADES ADICIONALS
Promotor PROCORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
24 de desembre de 2014

IMATGES DEL PROJECTEDades del lloc


PL DE LA FONTSANTA,
Barri: Fontsanta