Fitxa Obra \

Descripció, lloc, data, horari...


Urbanització PAU-1 Bagaria-Alstom-Illa Bagaria (fase 1)


DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
El projecte d'urbanització contempla la realització de la tanca del voltant del recinte fabril de Can Bagaria per tal de restringir l'accés al recinte.
L'àmbit a remodelar comprèn part de la vorera del passatge Bagaria per on es donarà accés al recinte i en el frontal de la ctra. d'Esplugues entre el passatge Bagaria i el carrer Bagaria es realitzarà un muret amb una tanca metàl·lica i un parterre amb vegetació.


UBICACIÓ

Barri: Gavarra

DADES DEL PROJECTE
Estat: Obres finalitzades
Tipus d'Obra: Equipaments
Data d'inici: 08 de setembre de 2014
Data fi: 17 de novembre de 2014
Pressupost: 170.329,03 €

DADES ADICIONALS
Promotor PROCORNELLÀ

DATA ÚLTIMA PUBLICACIÓ
15 d´ octubre de 2018

DOCUMENTS:
Projecte Urbanització PAU 1 - Bagaria


IMATGES DEL PROJECTEDades del lloc


CTRA D'ESPLUGUES,
Barri: Gavarra