Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Tipus d'Activitat

Programes, Mostres, Concursos, Temporals...

EDUCACIÓ INFANTIL

 ACTIVITATS AQUÀTIQUES / NATACIÓ ESCOLAR EDUCACIÓ INFANTILESPORTSNivell: BRESSOL, P3, P4 i P5
 CAMPANYA DE MÚSICA A L'ESCOLA EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓNivell: P3, P4 i P5
 CIÈNCIA DIVERTIDA - TALLERS CIENTÍFICS EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓNivell: P4 i P5
 EDULAB EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓNivell: P3, P4 i P5
 FICA'T A L'AIGUA EDUCACIÓ INFANTILPOLÍTIQUES DE FAMÍLIANivell: P3, P4 i P5
 PROMOCIÓ ESPORTIVA : ATLETISME EDUCACIÓ INFANTILESPORTSNivell: P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 ACTIVITATS AQUÀTIQUES / NATACIÓ ESCOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 CAMPANYA DE MÚSICA A L'ESCOLA EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 CIÈNCIA DIVERTIDA - TALLERS CIENTÍFICS EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 CULTURA EMPRENEDORA A L'ESCOLA EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 FICA'T A L'AIGUA EDUCACIÓ PRIMÀRIAPOLÍTIQUES DE FAMÍLIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 LA FADA ONDINA VISITA L'ESCOLA EDUCACIÓ PRIMÀRIACULTURANivell: PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA
 PROMOCIÓ ESPORTIVA : ATLETISME EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ
 TREBALLEM L'HORT ECOLÒGIC DE LA NOSTRA ESCOLA EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TECER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 VISITA SUPERCOMPUTING EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 ACTIVITATS AQUÀTIQUES / NATACIÓ ESCOLAR EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART D'ESO. PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT
 CAMPANYA DE MÚSICA A L'ESCOLA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 CONEIX MILLOR ELS RESIDUS I RECURSOS! EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA II EDUCACIÓ SECUNDÀRIAGUÀRDIA URBANANivell: QUART D'ESO
 TALLER: "CÀNNABIS, DEL MITE A LA REALITAT" EDUCACIÓ SECUNDÀRIASALUTNivell: TERCER D'ESO