Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Tipus d'Activitat

Programes, Mostres, Concursos, Temporals...

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 EXPOSICIÓ: VISIONS DE LA GUERRA CIVIL EN CÒMIC EDUCACIÓ PRIMÀRIAPATRIMONI CULTURALNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 EXPOSICIÓ: OSSOS. UN VIATGE A L'ÈPOCA MEDIEVAL DE LA MÀ DE L'ANTROPOLOGIA FÍSICA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAPATRIMONI CULTURALNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 EXPOSICIÓ: TRENS, UN VIATGE A PRINCIPIS DEL S.XX EDUCACIÓ SECUNDÀRIAPATRIMONI CULTURALNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 EXPOSICIÓ: VISIONS DE LA GUERRA CIVIL EN CÒMIC EDUCACIÓ SECUNDÀRIAPATRIMONI CULTURALNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

PERSONES ADULTES

 EXPOSICIÓ: OSSOS. UN VIATGE A L'ÈPOCA MEDIEVAL DE LA MÀ DE L'ANTROPOLOGIA FÍSICA PERSONES ADULTESPATRIMONI CULTURALNivell: PERSONES ADULTES
 EXPOSICIÓ: TRENS, UN VIATGE A PRINCIPIS DEL S.XX PERSONES ADULTESPATRIMONI CULTURALNivell: PERSONES ADULTES
 EXPOSICIÓ: VISIONS DE LA GUERRA CIVIL EN CÒMIC PERSONES ADULTESPATRIMONI CULTURALNivell: PERSONES ADULTES