Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Tipus d'Activitat

Programes, Mostres, Concursos, Temporals...

EDUCACIÓ INFANTIL

 MOSTRA DE PUNTS DE LLIBRE EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓNivell: P3, P4 i P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 CONCURS CULTURAL COMARCAL - ESPORTIU EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 MOSTRA DE PUNTS DE LLIBRE EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 CÒMICS A CORNELLÀ: CONCURS DE CÒMICS "CIUTAT DE CORNELLÀ" EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CONCURS CULTURAL COMARCAL - ESPORTIU EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 MOSTRA DE PUNTS DE LLIBRE EDUCACIÓ SECUNDÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 MOSTRA DE TREBALLS DE RECERCA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT

PERSONES ADULTES

 CÒMICS A CORNELLÀ: CONCURS DE CÒMICS "CIUTAT DE CORNELLÀ" PERSONES ADULTESJOVENTUTNivell: PERSONES ADULTES