Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Tipus d'Activitat

Programes, Mostres, Concursos, Temporals...

TRANSVERSALS

 EDUCACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. TRANSVERSALSCENTRE INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONESNivell: PROFESSORAT
 ESCOLA MUNICIPAL DE MARES I PARES TRANSVERSALSPOLÍTIQUES DE FAMÍLIA
 GRUP DE TREBALL MESTRES/PROFESSORS EDUCACIÓ FÍSICA TRANSVERSALSESPORTSNivell: MESTRES I PROFESSORS/ES
 SEMINARI DE LA XARXA D'ESCOLES PER LA SOSTENIBILITAT DE CORNELLÀ TRANSVERSALSMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: MESTRES I PROFESSORAT
 TROBADES DE FORMACIÓ DE PROFESSORS D'EDUCACIÓ FÍSICA TRANSVERSALSESPORTSNivell: MESTRES I PROFESSORS/ES