Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Tipus d'Activitat

Programes, Mostres, Concursos, Temporals...

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA EDUCACIÓ PRIMÀRIAPOLÍTIQUES DE FAMÍLIANivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 FIRA DE NADAL EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ D'ESPORT ADAPTAT EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 OLIMPÍADES D'ATLETISME A QUART DE PRIMÀRIA EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: QUART DE PRIMÀRIA
 TROBADA DE JOCS DEL MON PER A SEGON DE PRIMÀRIA EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: SEGON DE PRIMÀRIA
 TROBADA DE JOCS PREESPORTIUS EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: SISÈ DE PRIMÀRIA
 TROBADES ESPORTIVES COMARCALS EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 CANVI DE MARXA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAGUÀRDIA URBANANivell: BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ D'ESPORT ADAPTAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER I SEGON D'ESO
 TROBADES ESPORTIVES COMARCALS EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT

PERSONES ADULTES

 CANVI DE MARXA PERSONES ADULTESGUÀRDIA URBANANivell: PERSONES ADULTES

TRANSVERSALS