Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Tipus d'Activitat

Programes, Mostres, Concursos, Temporals...

EDUCACIÓ INFANTIL

 APRENEM DELS NOSTRES RESIDUS A CORNELLÀ DE LLOBREGAT EDUCACIÓ INFANTILMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: P3, P4 i P5
 MALETA DE L'ENERGIA EDUCACIÓ INFANTILMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: P3, P4 i P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 APRENEM DELS NOSTRES RESIDUS A CORNELLÀ DE LLOBREGAT EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ GEN PET EDUCACIÓ PRIMÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 CÒMICS A CORNELLÀ: MALETA PEDAGÒGICA de CÒMICS EDUCACIÓ PRIMÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 CÒMICS A CORNELLÀ: MALETA PEDAGÒGICA DE MAFALDA EDUCACIÓ PRIMÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 EXPOSICIÓ: DESCOBREIX ELS DRETS HUMANS AMB LA LIKITA EDUCACIÓ PRIMÀRIASOLIDARITAT I COOPERACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 MALETA DE L'ENERGIA EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ "LAS AFUERAS" EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ "YO GORDA" EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ “CAPA BLANCA: A CARA O CREU” EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ “DANI VENDRELL” EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ “REFUGIADOS. VIÑETAS SOLIDARIAS” EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ ARDALÉN DE MIGUELANXO PRADO EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ MACBETH EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ MAFALDA, 50 ANYS EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ MARIKA VILA: VEU DE DONA TRENCANT ESTEREOTIPS EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CÒMICS A CORNELLÀ: MALETA PEDAGÒGICA de CÒMICS EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 CÒMICS A CORNELLÀ: MALETA PEDAGÒGICA de MAFALDA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 CÒMICS A CORNELLÀ: MALETA PEDAGÒGICA de TINTIN EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 CÒMICS CORNELLÀ: EXPOSICIÓ ANYS DE DEMOCRÀCIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAJOVENTUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 MANDALA IGUALTAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIASOLIDARITAT I COOPERACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO.

PERSONES ADULTES

 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ “CAPA BLANCA: A CARA O CREU” PERSONES ADULTESJOVENTUTNivell: PERSONES ADULTES
 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ “DANI VENDRELL” PERSONES ADULTESJOVENTUTNivell: PERSONES ADULTES
 CÒMICS A CORNELLÀ: EXPOSICIÓ “REFUGIADOS. VIÑETAS SOLIDARIAS” PERSONES ADULTESJOVENTUTNivell: PERSONES ADULTES