Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Departament organitzador

Educació, Joventut, Medi Ambient, Cultura, Esports...

ADULTS

 EL NOSTRE TRAM ADULTSMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: ACCIONS FORMATIVES AMB PERSONES ADULTES
 ITINERARI BOTÀNIC PEL PARC DE CAN MERCADER ADULTSMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: ALUMNES D'ACCIONS FORMATIVES PER ADULTS
 VISITA A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL ADULTSMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: ADULTS

EDUCACIÓ INFANTIL

 ACTIVITATS AL MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES EDUCACIÓ INFANTILMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: P3, P4 I P5
 APRENEM DELS NOSTRES RESIDUS A CORNELLÀ DE LLOBREGAT EDUCACIÓ INFANTILMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: P3, P4 i P5
 CONEGUEM ELS ANIMALS EDUCACIÓ INFANTILMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: BRESSOL, P3, P4 I P5
 MALETA DE L'ENERGIA EDUCACIÓ INFANTILMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: P3, P4 i P5
 MIRA EL TRAM EDUCACIÓ INFANTILMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: P3, P4 I P5
 TALLER DE SALUT AMBIENTAL I SOROLL: "XXT!" EDUCACIÓ INFANTILMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: P3, P4 i P5
 TREBALLEM L'HORT ECOLÒGIC DE LA NOSTRA ESCOLA EDUCACIÓ INFANTILMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: P3, P4 i P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 ABAIXEM ELS FUMS EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE PRIMÀRIA
 ACTIVITATS AL MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 APRENEM DELS NOSTRES RESIDUS A CORNELLÀ DE LLOBREGAT EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 APROPA'T AL DELTA DEL LLOBREGAT EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 AVENTURA'T AL TRAM EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: SISÈ DE PRIMÀRIA
 CONEIX MILLOR ELS RESIDUS EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 EL RIU LLOBREGAT AL SEU PAS PER CORNELLÀ EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: TERCER I QUART DE PRIMÀRIA
 ESTIMO LA TERRA: LA CURSA PEL PLANETA! EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: SEGON DE PRIMÀRIA
 EXPERIMENTEM EL CANVI EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 INVESTIGA EL TRAM EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA
 LA BIODIVERSITAT AL PARC DE CAN MERCADER. L'ESTANY, ELS OCELLS I LA VEGETACIÓ SINGULAR. EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: TERCER I QUART DE PRIMÀRIA
 LA DEIXALLERIA A L'ESCOLA EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 LA FACTORIA DE L'AIGUA EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 L'ECOSISTEMA AGRARI: VISITES AL PARC AGRARI BAIX LLOBREGAT, ESPAI AGROAMBIENTAL DEL DELTA EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 LES DUNES LITORALS: UN ECOSISTEMA VIU EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 L'ESCOLA DEL MAR: REMULLADES ESCOLARS EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 MALETA DE L'ENERGIA EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA
 PEDALS AL PARC EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 PUJA AL BUS! EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 RACC EDUCA EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 RENOVA...QUÈ? LES ENERGIES RENOVABLES A CORNELLÀ DE LLOBREGAT EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 TALLER DE SALUT AMBIENTAL I SOROLL: "1,2,3, SALUT I SILENCI" EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA
 TALLER DE SALUT AMBIENTAL I SOROLL: "STOP SOROLL...FEM SALUT!" EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 TALLER D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 TANQUEM EL CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: TERCER I QUART DE PRIMÀRIA
 TRAMSPORTA'T EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 TREBALLEM L'HORT ECOLÒGIC DE LA NOSTRA ESCOLA EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TECER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 VISITA A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: CINQUÈ I SISÈ
 VISITEM L'HORTA DELS AVIS EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE PRIMÀRIA
 VIU EL TRANSPORT PÚBLIC EDUCACIÓ PRIMÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: TERCER I QUART DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 ACTIVITATS AL MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CONCURS JOVES I MOBILITAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CONEIX LES ENERGIES RENOVABLES AL GREMI D’INSTAL•LADORS DEL BAIX LLOBREGAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CONEIX MILLOR ELS RESIDUS EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 CONSUM RESPONSABLE: COM COMPRES? EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 EL CICLE DE LA ROBA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: SEGON I QUART D'ESO
 EXPERIMENTEM EL CANVI EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA
 I TU, QUÈ EN PENSES? EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 ITINERARI BOTÀNIC PEL PARC DE CAN MERCADER EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 LA DEIXALLERIA A L'ESCOLA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 L'ENERGIA DEL TRAM EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 LES DUNES LITORALS: UN ECOSISTEMA VIU EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 L'ESCOLA DEL MAR: REMULLADES ESCOLARS EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT
 ORÍGEN EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 PEDALS AL PARC EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER I SEGON D'ESO
 RACC EDUCA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 RESPIRA AMB BICICLETA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 THE ZONE OF HOPE EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 TREBALLEM L'HORT ECOLÒGIC DE LA NOSTRA ESCOLA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 VISITA A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 VISITES A INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS I AIGUA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

TRANSVERSALS

 SEMINARI DE LA XARXA D'ESCOLES PER LA SOSTENIBILITAT DE CORNELLÀ TRANSVERSALSMEDI AMBIENT I SOSTENIBILITATNivell: MESTRES I PROFESSORAT