Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Proposta Activitat Educativa

BAIXEM ELS FUMS


Novetat

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Nivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE PRIMÀRIA

Departament: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Curs: 2016-2017

A qui s'adreça:
Al cicle inicial i mitjà de totes les escoles d'Educació Infantil i Primària públiques i concertades de Cornellà de Llobregat.

Objectius:
* Fomentar bones pràctiques de transport enfocades a assolir una mobilitat sostenible a les ciutats.
* Conèixer els diferents mitjans de transport en l'àmbit urbà metropolità i capacitar als alumnes per prendre decisions relacionades amb els trajectes quotidians que tinguin en compte la salut ambiental.
* Identificar els diferents espais que conformen la ciutat i els usos que en fem per tal d'adaptar l'ús dels diferents mitjans de transport a situacions concretes.
* Identificar les prestacions (capacitat, rapidesa...) i els impactes ambientals (emissió de gasos amb efecte d'hivernacle, contaminació acústica i atmosfèrica...) vinculats als diferents mitjans de transport per tal de poder actuar amb criteri a l'hora de satisfer les necessitats individuals de transport.
* Debatre sobre l'adequació de l'ús i la combinació de determinats mitjans en la realització de trajectes quotidians per tal d'aprendre a construir argumentacions que justifiquin les decisions pròpies relacionades al transport i a la salut ambiental.
* Fomentar un estil de vida saludable promovent l'ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu i valorar els aspectes positius per la salut de l'ambient i de les persones derivats d'un ús adequat dels mitjans de transport.

Descripció activitat:
L'activitat pretén fomentar bones pràctiques destinades a millorar la qualitat de l'aire de les ciutats tot donant a conèixer les competències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en l'àmbit de la mobilitat.
La dinàmica consisteix en un joc on els participants han de defensar en grups l'ús de diversos mitjans de transport per tal de cobrir els trajectes que els personatges d'una família imaginària, la família Esmou, han de realitzar per desplaçar-se dins d'una ciutat metropolitana fictícia. Aquesta, representada en una pissarra digital o en una lona física, consta de diferents infraestructures de transport que es fan servir habitualment a l'àrea metropolitana i va acompanyada d'un joc de cartes en el que hi apareixen una sèrie de mitjans de transport, els impactes i prestacions que hi estan directament vinculats i tots els personatges de la família Esmou.
L'objectiu és promoure hàbits de mobilitat sostenible mitjançant la identificació dels impactes sobre la qualitat de l'aire dels diferents vehicles i la proposta de combinacions adaptades a necessitats de transport concretes amb la intenció de reduir les emissions contaminants dels trajectes quotidians tot fent un ús adequat de les infraestructures de transport públic de les que disposem.

Lloc on es fa:
Al centre educatiu

Calendari:
D'octubre a juny

Dates i horari:
De dilluns a divendres, matí i tarda

Organitza:
Àrea Metropolitana de Barcelona a través del Departament de Medi Ambient

Per a més informació i reserves:
Reserves a la Central de reserves del PMES:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats/
93 238 93 51 / reserves.pmes@amb.cat
Més informació:
Mireya Plaza (dinamitzadora d’activitats ambientals)
Tel: 93 475 87 18
Correu: oficina21.cornella@gmail.com
Virgínia Vallvé (tècnica de medi ambient)
Tel: 93 475 87 18
Correu: vvallve@aj-cornella.cat

Període d'inscripció:
A partir del setembre, durant tot el curs

Web: http://www.amb.cat/web/medi-ambient/sostenibilitat/educacio-per-a-la-sostenibilitat/activitats

Preu:
Gratuït

Documentació:
BAIXEM ELS FUMS