Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Proposta Activitat Educativa

LA PROMESA. CINEFÒRUM I JOC DE ROL SOBRE LES EMOCIONS DE PERSONES MIGRANTS


Novetat

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Nivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO

Departament: JOVENTUT

Curs: 2016-2017

A qui s'adreça:
La proposta està adreçada a l’alumnat d’educació secundària i és idònia tant per a contextos d’educació formal com no formal.

Objectius:
Objectius:

1. Abordar l'experiència migrant des d'una perspectiva emocional i empàtica.
2. Sensibilitzar als participants sobre la problemàtica de la migració.
3. Trencar tòpics i estereotips sobre les migracions.

Objectius específics
1. Reflexionar sobre l’experiència de la persona migrant des de la vivencialitat.
2. Reflexionar sobre els possibles detonants d’un procés migratori.
3. Aprofundir en els diferents estats emocionals pels quals passa la persona migrant.
4. Prendre consciència de les particularitats implícites en cada procés migratori.
5. Ser capaços de pensar des de la perspectiva d’una persona migrant.

Descripció activitat:
Aquest material és una guia didàctica per al professorat, amb una proposta per abordar el tema de les migracions des de la perspectiva de les emocions de les persones migrants. L’objectiu d’aquesta proposta és sensibilitzar sobre la problemàtica de la migració i trencar tòpics i estereotips sobre les migracions.

Com s'estructura:

La proposta consta de dos blocs diferenciats:
En primer lloc, el visionat i el comentari de la pel•lícula La promesa, dels germans Jean-Pierre i Luc Dardenne. La promesse és un film sobre la immigració il•legal i les condicions de vida de les persones migrants, a través de la trajectòria moral d’un noi adolescent. A la guia es proposa una breu introducció prèvia al visionat i una guia per a l’anàlisi posterior.
En segon lloc, el joc de rol que es desprèn del visionat, amb una fase inicial de creació de personatges (el joc pròpiament dit), en el qual l’alumnat haurà de posar-se en el paper d’una persona migrant al llarg de les diferents etapes del procés migratori, i amb un tancament comú per a tot el grup.

Lloc on es fa:
El recurs telemàtic es treballa a l'aula

Calendari:
En qualsevol moment del curs

Dates i horari:
En qualsevol moment del curs

Organitza:
Oxfam Intermon

Per a més informació i reserves:
Sandra Martín
amartin@oxfamintermon.org
93 2147577
Horari: entre 9 i 18h


Període d'inscripció:
La guia es pot descarregar gratuïtament a:
http://www.kaidara.org/ca/lapromesa


Web: http://www.kaidara.org/ca/lapromesa

Preu:
Gratuït