Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Proposta Activitat Educativa

CONSELL D'ANCIANS


Novetat

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Nivell: PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT

Departament: EDUCACIÓ

Curs: 2017-2018

A qui s'adreça:
A l’alumnat de primer i segon de Batxillerat d'instituts de Cornellà de Llobregat.

Objectius:
* Donar a conèixer la història oralment, viscuda i explicada per gent amb una llarga experiència vital.
* Promoure les relacions intergeneracionals entre joves i gent gran
* Posar en valor l'experiència viscuda de la gent gran del nostre entorn més proper.
* Treballar els continguts relacionats amb la història d'una manera més vivencial.

Descripció activitat:
L'activitat "Consell d'Ancians" s'estructura en tres fases:

* Una primera fase de treball previ a l'institut entre el professor i el grup classe, per tal de recollir qüestions que es consideren importants i interessants de comentar i aclarir en la sessió amb els ancians. Aquestes qüestions es passen per escrit al Consell d'Ancians per tal que aquests puguin preparar el seu relat i les corresponents respostes.
* Una segona fase consistent en que tres o quatre membres del Consell d'Ancians (format per gent amb llarga experiencia vital de la ciutat de Cornellà de Llobregat) es desplacen a l'institut el dia acordat amb el docent responsable i en una sessió d'unes dues hores tracten els temes proposats pels alumnes d'acord amb les seves vivències, establint un diàleg amb ells/es mateixos/es.
*Una tercera fase de treball de l’activitat entre professorat i alumnes en la que es recullin les impressions i conclusions de la sessió, sempre sota les indicacions del/de la professor/a.


Lloc on es fa:
A l'aula

Calendari:
D'octubre a maig

Dates i horari:
A concretar segons preferència de l’institut i disponibilitat servei.

Organitza:
L'Avenç de Cornellà de Llobregat en col·laboració amb l'institut interessat i el suport del Departament d'Educació

Per a més informació i reserves:

Florenci Vila (coordinador de l'activitat)
933776624
florenci_fina@gentdeseny.cat

Dàmaris Doñate (tècnica d'educació)
Tel: 93 377 99 11 extensió 1709
Correu: ddonatei@aj-cornella.cat
Horari d' atenció: de10 a 14h


Període d'inscripció:
Durant tot el curs, preferentment amb una antelació de dos mesos.

Preu:
Gratuït

Documentació:
portada