Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Proposta Activitat Educativa

EXPOSICIÓ: DONES: FICCIONS I REALITATS


Novetat

ADULTS

Nivell: ACCIONS FORMATIVES AMB PERSONES ADULTES

Departament: PATRIMONI CULTURAL

Curs: 2018-2019

A qui s'adreça:
Accions formatives amb persones adultes de Cornellà de Llobregat

Objectius:
*Conèixer alguns dels moments més emblemàtics, des de la postguerra fins a l’actualitat, en què es fa més palès el malestar de les dones davant els relats oficials, utilitzats com a elements propagandístics per difondre un model reduccionista de la feminitat i coartar, així, la llibertat de les dones.
*descobrir com el cos de les dones era objecte de manipulacions diverses amb l’objectiu d’incentivar el desig i la pulsió consumista.
* Valorar la trajectoria de l’activisme de les dones des de la seva participació a les lluïtes veïnals dels anys 60, la seva reaparició en el marc dels sindicats i dels moviments associatius antifranquistes, fins aconseguir la creació d’ espais de visibilitat femisnista: associacions, entintats, revistes...etc.
*Reflexionar si en els entorns comunicatius d’avui dia encara persisteixen narratives que reprodueixen models caducs allunyats de les veritables transformacions


Descripció activitat:
"Dones: ficcions i realitats" és una exposició que vol fer visible una interferència històrica i encara present en la vida de les dones: la relació conflictiva, incòmoda i complexa entre els models de feminitat normatius, difosos per la cultura audiovisual amb més incidència popular i les seves mateixes realitats, construïdes sota la pressió del sexisme i la cultura tradicional heteropatriarcal, però no per això exemptes d’autoritat, disconformitat i dissentiment.

Lloc on es fa:
Museu Palau Mercader.


Calendari:
del 24 de febrer al 7 d’abril de 2019

Dates i horari:
De dilluns a divendres, a concretar segons la preferència del centre i la disponibilitat servei.

Organitza:
Museu Palau Mercader. Departament de Patrimoni cultural.
Museu d’Història de Catalunya

Per a més informació i reserves:
Gema Vives
Departament de Patrimoni Cultural
Tel: 93 474 51 35 - 93 377 02 12 extensió 1132
Correu: museumercader@aj-cornella.cat
Horari d'atenció: De dimarts a divendres, de 10 a 14h

Període d'inscripció:
A partir de Gener


Web: http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_realitzades/dones_ficcions_i_realitats

Preu:
Gratuït

Observacions:
L’exposició no inclou servei de monitoratge.
Us agrairíem que ens feu conèixer el vostre interès en l’exposició i els vostres suggeriments, de cara a valorar la possibilitat de definir alguna proposta pedagògica específica.
Podeu visitar l’exposició lliurement amb el vostre grup prèvia inscripció.
Us agrairem que ens feu conèixer el vostre possible interès en l'exposició i els vostres suggeriments, de cara a definir alguna proposta pedagògica específica.