Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Proposta Activitat Educativa

ARTS VISUALS I MIGRACIÓ: PODER NARRATIU DE LA IMATGE


Novetat

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Nivell: TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Departament: SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Curs: 2018-2019

A qui s'adreça:
Al segon cicle d'Educació Secundària dels instituts públics i concertats de Cornellà de Llobregat, així com al Batxillerat i als cicles formatius de la ciutat.

Objectius:
• Contribuir en la sensibilització sobre la realitat de les persones que viuen processos migratoris violents;
• Conèixer l'especificitat de drets humans dels col•lectius especialment vulnerables en aquestes situacions
• Conèixer i incidir en les responsabilitats polítiques i també socials que han de garantir l'acompliment d'aquests drets.
• Afavorir la construcció del pensament analític, que sigui capaç de reconèixer el caràcter simbòlic de les imatges

Descripció activitat:
Aquesta activitat està composada per dos recursos educatius que funcionen de forma paral•lela i que es desenvolupen segons la metodologia de l’Aprenentatge-Servei:

1) Una exposició sobre la ruta migratòria coneguda com “The Backway” que va de l’Àfrica centreafricana al mediterrani central:
L’exposició està formada per 5 estructures de fusta i lona de 2x1m, que es col•loquen en format de mampara, de manera que queden 10 panells informatius.

2) Un taller de lectura crítica de la imatge i el poder narratiu documental.

L’activitat es divideix en dues fases: la primera es basa en un taller de lectura crítica de la imatge documental. La segona es basa en el recull d’evidències per part de les persones participants sobre l’impacte que té l’exposició al seu barri o municipi.

1ª FASE: 2hores + 1hora
El taller fa un recorregut per diverses realitats del fenomen migratori on es mostren vulneracions de drets humans, així com les causes que motiven el fet migratori i els perills de la ruta. Tot es fa a través de una metodologia vivencial que passa del sentir al pensar i a l’actuar. L’enfocament principal fa èmfasi en aprendre a interpretar de forma crítica les imatges. Els tallers es recolzen en material fotogràfic i en el visionat en 360º d’uns vídeos produïts per RUIDOPhoto en el terreny. L’activitat es realitza de manera participativa així que els continguts que es tracten són d’alguna manera “viscuts” per les persones participants. D’aquesta manera s’incentiva una reflexió crítica de la pròpia realitat i la que es viu als països en els que es dóna el fenomen migratori representats en les fotografies.


1. Primera activitat: reflexió crítica
S’inicia amb una dinàmica per captar l’atenció del públic i preparar-lo per l’activitat que es realitzarà a partir de fotografies i preguntes emergents que es discutiran en grups.

2. Segona activitat: Dinàmica «Faries la ruta?»
A partir d’una dinàmica participativa s’interpel•la les persones participants a través de la suposada vivència de la ruta The Backway i els possibles riscos que van apareixent. Utilitzem imatges fetes a terrenys per RUIDO Photo i dades reals per il•lustrar el fenomen i per anar generant autoreflexió i discussió de grup.

Visionat en 360º i conclusions
Visionat en 360º de la travessia en barca per creuar el Mar Mediterrani. D’aquesta manera es finalitza l’activitat vivenciant el que pot significar el fet de migrar forçadament i la importància de qüestionar les informacions i els judicis de valor preconcebuts que ens envolten.
Per finalitzar han d’escriure en un paper què consideren “Perquè creieu que serveixen aquestes imatges?”

3. Tercera activitat: Presentació de la següent fase a realitzar en una sessió una setmana següent.
Convertir-se en documentalistes per un dia: es tracta de fer una petita recerca sobre l’impacte de l’exposició al seu barri o municipi.
Definició de la mostra, recollida de dades i aspectes a investigar. Gent del municipi, comerços, entitats, amics, familiars… Grau de visites, grau d’aprofundiment de coneixement, percepcions sobre la temàtica, identificació de responsabilitats, xarxa d’entitats que treballin la temàtica a nivell local…
Han de fer 3 fotografies que representin la temàtica des del punt de vista que vulguin. Ho treballem en grup.

2ª Fase: 2hores
La segona fase pretén implicar de forma participativa les persones que han participat de l’activitat de lectura crítica de la imatge i desenvolupin un servei que respon a una necessitat de la nostra entitat, però que té un efecte multiplicador en l’àmbit comunitari. Un cop feta l’aproximació al poder narratiu que tenen les imatges que hem ensenyat i que composen l’exposició, demanem als participants que es converteixin en documentalistes. Son ells i elles que han de fer un petit reportatge gràfic i narratiu de “quin és l’impacte que l’exposició té al seu barri o municipi”. D’aquesta manera esdevenen agents multiplicadors de comunicació que es pretén amb el material sensibilitzador, els aprenentatges es fixen de forma més ferma i es recullen dades reals sobre quin és el grau de coneixement de la temàtica que el municipi té, així com d’altres especificitats que es poden definir amb el grup.

1. Primera activitat: Presentació de Resultats
Cada grup presenta el recull de dades que ha registrat i les posa en comú explicant perquè ha decidit les 3 fotografies que exposa i com a esdevingut l’experiència en general de fer una petita recerca.

Es sistematitzen els materials i es treballen els aprenentatges esdevinguts en el procés. Així com s’identifiquen propostes i/o deteccions de necessitats noves sobre les que es pot treballar més endavant amb el centre educatiu.


Lloc on es fa:
Tota l’activitat de lectura crítica de la imatge es fa en un espai tranquil que tingui connexió a internet i possibilitat de projectar audiovisual.
La instal•lació de l’exposició ha de ser en un espai ampli adient per a les dimensions de la mostra (veure dossier annex)

Calendari:
L’activitat es pot demanar pel Cicle de Pau (febrer i març) o pel Cicle de Refugiats (maig i juny)

Dates i horari:
A concretar segons preferència escola o centre i disponibilitat servei.

Organitza:
RUIDO Photo
Departament de voluntariat i cooperació

Per a més informació i reserves:
Laia Gómez-Franco Estrella,
Responsable área d’Educació de RUIDOPhoto
Telèfon: +34620520130
Mail: laiagomez@ruidophoto.com
Horari: de 10h a 16h

Període d'inscripció:
d’octubre a maig

Web: www.ruidophoto.com

Preu:
Gratuït

Observacions:
Activitat encabida dins del Cicles de Pau (febrer i març) i de Refugiats (maig i juny) organitzats pel Departament de Solidaritat i Cooperació de Cornellà.

Es pot fer només la primera fase de l’activitat i fer la segona en cas de poder programar més sessions. Fins i tot es pot valorar fer més de dues sessions. En aquesta fitxa hem descrit el mínim necessari per a dur-la a terme de manera que s’assoleixin els objectius proposats.

Adjuntem un dossier de l’activitat del taller de lectura crítica de la imatge (que no inclou la segona fase) i un de l’exposició, a tall d’exemple.

Documentació:
Portada
Dossier Ruido
Dossier The Backway