Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Proposta Activitat Educativa

CULTURA EMPRENEDORA A L'ESCOLA


Novetat

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Nivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA

Departament: EDUCACIÓ

Curs: 2018-2019

A qui s'adreça:
A l'alumnat de Cicle Superior de les escoles d'Educació Primària de Cornellà de Llobregat

Objectius:
* Treballar els valors, habilitats i capacitats vinculades a l’emprenedoria social. La iniciativa, la responsabilitat, l’assumpció de risc, la perseverança, l’aprofitament de recursos, el treball en equip, etc.
* Reforçar competències bàsiques. Competència matemàtica, lingüística, digital, social, artística, coneixement del món físic, etc.
* Vincular l'escola als recursos del territori. Ajuntament, Centre d'Empreses, Ràdio municipal, Institut Esteve Terradas, cooperatives locals, organitzacions socials locals, entitats bancàries, etc.
* Oferir a l'escola l'oportunitat de treballar de forma guiada en un projecte significatiu i transversal, vinculat a la metodologia de projectes.


Descripció activitat:
El Programa Cultura Emprenedora a l'escola (CUEME) és una iniciativa de la Diputació de Barcelona que s'estructura a partir de la col·laboració entre els Departaments de Promoció econòmica i Educació dels ens locals, i les escoles.
És una bona manera d'iniciar el treball per projectes en els grups classe de cinquè o de sisè.
Cada grup classe simula la creació d'una cooperativa de treball productiu, i en aquest context es posen en joc diverses situacions de repte i aprenentatge ( repartiment de càrrecs i rols, diàleg, consens, votacions, organització de la feina, creació del logo i dels documents escrits, càlcul i recerca de finançament, explicació oral del projecte a ens col·laboradors, etc.). El projecte culmina amb la posada a la venda de la producció i amb la recollida de beneficis que normalment es destina part a una entitat social local i part a desenvolupar una activitat lúdica per a tot el grup classe.
El programa compta amb una formació inicial certificada per als/a les tutors/es i amb el guiatge i l'ajuda dels Departaments de Promoció Econòmica i el Departament d'Educació.
El curs 2018/2019 està previst que participin tres escoles de la ciutat.

Lloc on es fa:
A l'escola i en diversos recursos municipals.

Calendari:
Durant el curs escolar

Dates i horari:
Segons convingui a cada escola.

Organitza:
Diputació de Barcelona
Departament d'Educació
Departament de Promoció Econòmica

Per a més informació i reserves:
Dàmaris Doñate
Tècnica d'Educació
933 770 212 (extensió 1709)
ddonatei@aj-cornella.cat

Període d'inscripció:
Durant el mes de setembre

Web: www.diba.cat/culturaemprenedoraescola

Preu:
Gratuït

Documentació:
Portada
Presentació