Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Proposta Activitat Educativa

ESCOLA NOVA 21: XARXA DELTA LLOBREGAT EST


Novetat

TRANSVERSALS

Nivell: PROFESSORAT

Departament: EDUCACIÓ

Curs: 2018-2019

A qui s'adreça:
A les escoles de Cornellà de Llobregat que tinguin ganes d'engegar un procés de reflexió i d'innovació pedagògica.

Objectius:
* Facilitar una gran acció col·laborativa per a l’actualització del sistema educatiu a través de centres que voluntàriament se sumin a la iniciativa, i amb el treball conjunt amb els ens locals.
* Sumar esforços i coneixements per a generar procediments que permetin una actualització sistemàtica dels centres educatius, en col·laboració amb l'administració educativa.


Descripció activitat:
El Programa Escola Nova 21 és un projecte que pretèn generar sinèrgies per millorar l’educació a Catalunya.
L'Ajuntament de Cornellà dinamitza una de les 33 xarxes locals existents a Catalunya; la Xarxa Delta Llobregat Est, composada per 10 centres de diversos municipis; Sant Joan Despí, Esplugues, Sant Feliu de Llobregat, El Prat de Llobregat, a més de 4 centres de la nostra ciutat. La nostra feina com a dinamitzadors consisteix en transmetre als membres de la xarxa la línia de treball que els responsables del programa Escola Nova 21van marcant a les jornades de formació de dinamitzadors i organitzar la logística que això requereix.
Durant el curs 17/18, les xarxes han treballat continguts relacionats amb el Marc d'escola avançada i concretament al voltant del propòsit educatiu de l'escola; les fases del canvi, la mentalitat de creixement, l'espiral d'indagació, la visió de centre, la rúbrica de canvi. El programa està previst per continuar dos anys més, per anar entrant en continguts relacionats amb les pràctiques d'aprenentatge, l'avaluació o l'organització del centre educatiu.
La xarxa es troba un cop cada dos mesos en una de les escoles que en formen part.

Lloc on es fa:
A diferents escoles de la xarxa.

Calendari:
Es va iniciar l'abril del 2017 i la previsió és fins el 2020

Dates i horari:
Les sessions de treball es van programant cada dos mesos en diferents escoles de la xarxa

Organitza:
Escola Nova 21
Diputació de Barcelona
Departament d'Educació

Per a més informació i reserves:
Departament d'Educació
Dàmaris Doñate
933 770 212 (extensió 1709)
ddonatei@aj-cornella.cat

Període d'inscripció:
Si alguna escola es vol incorporar a la xarxa ja constituida, caldrà parlar personalment de com es pot posar al dia amb els continguts.

Web: https://www.escolanova21.cat/

Altres enllaços: http://transformacioeducativa.cat/grups/delta-llobregat-est

Preu:
Gratuït

Documentació:
Portada