Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Proposta Activitat Educativa

SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS DELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA PÚBLICS


SUBVENCIONS

Departament: EDUCACIÓ

Curs: 2019-2020

A qui s'adreça:
A totes les escoles d'Educació Infantil i Primària públiques de Cornellà de Llobregat.

Objectius:
* Donar suport econòmic als projectes pedagògics de les escoles d'Educació Infantil i Primària que contribueixin a la millora i qualitat de l'educació.

Descripció activitat:
Les escoles poden presentar un sol projecte on es concretin les activitats socioeducatives i d'innovació que es duran a terme dins el marc del Projecte Educatiu de Centre. Els projectes poden ser de nova creació, poden donar continuïtat a projectes anteriors o poden ser complementaris als que es presentin des de l'AMPA del Centre. Es prioritzaran els projectes que:

* Afavoreixin el coneixement de l'entorn social i cultural.
* Donin suport a les biblioteques escolars.
* Fomentin la innovació i la investigació científica i tecnològica.
* Incloguin activitats programades per a la setmana cultural del centre.

Calendari:
Les Bases Reguladores es faran arribar als centres els primers dies de setembre.

Dates i horari:
Sense concretar.

Organitza:
Departament d'Educació

Per a més informació i reserves:
Juanjo Gonzalez (Coordinador dels Serveis Educatius)
93 474 33 99 extensió 1244
jjgonzalezl@aj-cornella.cat
Període d'inscripció:
Fins el 10 d'octubre.

Documentació:
SUBVENCIONS