Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Proposta Activitat Educativa

SUBVENCIONS PER ALS PROJECTES EDUCATIUS DELS INSTITUTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI


SUBVENCIONS

Departament: EDUCACIÓ

Curs: 2019-2020

A qui s'adreça:
A tots els instituts d'Educació Secundària de Cornellà de Llobregat

Objectius:
* Donar suport econòmic als projectes socioeducatius que es desenvolupin als instituts de Secundària que fomentin la millora i la qualitat de l'educació.

Descripció activitat:
Els centres poden presentar un sol projecte on es concretin les activitats socioeducatives i d'innovació que es duran a terme dins el marc del Projecte Educatiu de Centre. Els projectes poden ser de nova creació, poden donar continuïtat a projectes anteriors o poden ser complementaris als que es presentin des de l'AMPA del centre. Es prioritzaran els projectes que:

* Siguin participatius, dinàmics i de projecció cap a la ciutat
* Afavoreixin el coneixement de l'entorn social i cultural
* Donin suport a les biblioteques escolars
* Fomentin la innovació i la investigació científica i tecnològica
* Incloguin activitats programades per a la setmana cultural del Centre

Calendari:
Les Bases reguladores es faran arribar als Centres a primers de setembre.

Organitza:
Departament d'Educació

Per a més informació i reserves:
Juanjo González (Coordinador dels Serveis Educatius)
93 474 33 99 extensió 1244
jjgonzalezl@aj-cornella.cat


Període d'inscripció:
Fins el 10 d'octubre