Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Proposta Activitat Educativa

SUBVENCIÓ A PROJECTES I ACTIVITATS DE LES AMPA


SUBVENCIONS

Departament: POLÍTIQUES DE FAMÍLIA

Curs: 2019-2020

A qui s'adreça:
A totes les AMPA dels centres educatius de la ciutat.

Objectius:
* Donar suport econòmic, promoure i potenciar projectes de les AMPA que suposin una millora de la participació dels pares i les mares en la comunitat educativa.
Descripció activitat:
Es subvencionaran projectes amb els criteris següents:

- Projectes educatius i dinamitzadors que promoguin l'augment de la participació de les famílies a la comunitat educativa (a l'escola i a l'AMPA).
- Projectes per dinamitzar les biblioteques obertes fora de l'horari escolar.
- Projectes que impulsin la promoció dels valors en la família com el civisme i el respecte a la ciutat, que fomentin la igualtat de gènere i d'oportunitats (coeducació).
- Projectes per donar a conèixer la història de Cornellà i les festes populars e Catalunya a l'entorn local.

Calendari:
Les Bases reguladores es faran arribar a les AMPA a primers de setembre.


Organitza:
Departament de Polítiques de Família.

Per a més informació i reserves:
Miguel Ángel Cejas (Departament de Polítiques de Família)
Telèfon: 93 474 33 99 ext. 1258
macejasc@aj-cornella.cat

Període d'inscripció:
En funció de les Bases

Documentació:
SUBVENCIONS