Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Proposta Activitat Educativa

TALLER D'ECONOMIA CIRCULAR: DISSENYA, CREA I EXPERIMENTA AMB RESIDUS PLÀSTICS


Novetat

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Nivell: PRIMER I SEGON D'ESO

Departament: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Curs: 2019-2020

A qui s'adreça:
A cicle superior de primària i primer cicle de secundària de totes les escoles publiques i concertades de Cornellà de Llobregat.

Objectius:
* Treballar els plàstics (obtenció, classificació, propietats) i el seu procés de reciclatge des d’una vessant tecnològica, mediambiental i social, així com l’economia circular com a estratègia de gestió eficient de materials.
* Augmentar el grau de conscienciació de la comunitat educativa vers la reutilització i el reciclatge.
* Contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient dels recursos, afavorint el desenvolupament d’una economia circular.


Descripció activitat:
El taller té un durada de 1h i 15 min aproximadament i s’estructura en tres parts:

* A la primera part l’alumnat treballarà els residus plàstics i la problemàtica que comporten. Arrel d’aquesta problemàtica es reflexionarà sobre les possibles solucions, tot introduint el concepte d’economia circular. A continuació, es comentaran algunes formes de dur a la pràctica aquest concepte a la nostra vida quotidiana, tant a l’aula com a casa.

* A la segona part de l’activitat l’alumnat podrà fabricar diferents objectes a partir de plàstic obtingut a partir d’ampolles de polietilè (PET) fent palès que la creativitat és una poderosa eina per a la transformació dels residus plàstics en recursos.

* A la darrera part es realitza la conclusió de l’activitat on es fa un breu recull de les idees més importants que s’han anat comentant al llarg del taller i es convida als alumnes a seguir creant nous objectes a partir de residus.


Lloc on es fa:
Citilab Cornellà
Pl. Can Suris s/n
08940 Cornellà de Llobregat
http://citilab.eu


Calendari:
D'octubre a maig

Dates i horari:
A concretar segons preferència escola i disponibilitat servei.

Organitza:
Citilab i Departament de Medi Ambient

Per a més informació i reserves:
Per a la realització del taller s’ha de realitzar reserva prèvia enviant un correu electrònic amb les dades de contacte a: inscripcio@e-citilab.eu.
A partir d’aquest moment la persona encarregada de realitzar el taller es posarà en contacte amb el/la docent interessada en realitzar l’activitat per tal de formalitzar la reserva, explicar el funcionament del taller i conèixer les característiques generals del grup per a la realització de l’activitat.


Període d'inscripció:
Durant el mes de setembre

Preu:
Gratuït