Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Proposta Activitat Educativa

CONEIX MILLOR ELS RESIDUS I RECURSOS!


Novetat

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Nivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO

Departament: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Curs: 2019-2020

A qui s'adreça:
A totes les escoles i instituts públiques i concertades de Cornellà de Llobregat.

Objectius:
* Conèixer el cicle residu-recurs.
* Identificar els residus que es generen majoritàriament a casa i a l'escola.
* Explicar diferents estratègies per disminuir la generació de residus.
* Analitzar la diferència entre reciclar, reutilitzar i reduir i practicar actituds personals.
* Consolidar alguns hàbits sostenibles en relació a la correcta gestió dels residus per tal que esdevinguin recursos.


Descripció activitat:
Aquesta activitat a l'aula pretén donar a conèixer el cicle dels residus des del moment de la seva separació en origen fins que esdevenen nous materials que es reincorporen a la cadena productiva. Es treballarà en base als materials dels que estan formats certs béns de consum quotidià fent èmfasi en la importància de reciclar-los per poder generar nous recursos i evitar així la sobreexplotació dels recursos naturals.

Cada nivell educatiu durà a terme una dinàmica i proposta d’activitat diferent. Els continguts i conceptes estaran adaptats a cada nivell educatiu. Cada centre educatiu haurà de posar-se en contacte amb el centre de reserves del PMES per definir l’activitat que més s’adapta a les seves necessitats.


Lloc on es fa:
A l’aula del centre educatiu sol•licitant

Calendari:
Durant tot el curs escolar

Dates i horari:
A concretar segons preferència escola i disponibilitat servei.

Organitza:
Àrea Metropolitana de Barcelona

Per a més informació i reserves:
Reserves a la Central de reserves del PMES
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats/
93 238 93 51 / reserves.pmes@amb.cat


Període d'inscripció:
Des del mes de setembre, durant tot el curs.

Web: http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/sostenibilitat/educacio-per-a-la-sostenibilitat/guia-didactica

Preu:
Gratuït