Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

ESCOLA MARTINET


C/ Martinet, s/n
Telf: 93 377 67 54
Fax: 93 480 18 24
E-mail: a8064854@xtec.cat
Web: http://www.xtec.cat/centres/a8064854/
Info:
Escola d'Infantil i Primària Pública (Etapa de 3 a 12 anys)
Escoles infantil i primària