Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

ESCOLA SANT ILDEFONS


Av de Sant Ildefons, 24
Telf: 93 376 02 45
E-mail: a8016410@xtec.cat
Web: http://www.xtec.cat/ceip-santildefons-cornella
Info:
Escola d'Infantil i Primària Pública (Etapa de 3 a 12 anys)
Escoles infantil i primària