Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

CAP SANT ILDEFONS (CENTRE D'ATENCIÓ CONTINUADA)


Av de la República Argentina, 58. (Av. Sant Ildefons)
Telf: 93 471 20 00
Fax: 93 376 76 50
Info:
Telèfon únic per a sol·licitar cita prèvia als centres d’atenció primària: 93-567 09 99 (de dilluns a divendres de 8:30 a 20:30h.)
Observacions:
Altres telèfons de contacte: 93 471 20 24
Centres de salut