Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

HORT URBÀ SANT ILDEFONS


C/ Almogavers. (amb Av Salvador Allende)
Web: http://www.cornella.cat/ca/Horts.asp
Info:
Total: 36 parcel·les per persones en situació de dificultat econòmica i/o social
Horts urbans